Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!

  okno 4

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 ZDZ W BIAŁYMSTOKU Z/S W OLECKU

 

Opis szkoły:

• podbudowa: gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła branżowa
• 3- letni cykl kształcenia (oststni nabór),
• forma zaoczna,
• słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
• szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły branżowej
podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
,
• trzy fotografie podpisane na odwrocie,

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie szkoły.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które mają ukończone 18 lat.

Uwaga!

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zapraszamy również absolwentów szkół zawodowych, którzy mają możliwość przyjęcia od razu na semestr III.

 

Podejmij właściwą decyzję i wybierz naszą szkołę!


ZAPRASZAMY!