Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych!

  okno 4

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 ZDZ W BIAŁYMSTOKU Z/S W OLECKU

(po gimnazjum, 8-klasowej szkole podstawowej, szkole zawodowej)

Opis szkoły:

• podbudowa: gimnazjum,
• 3- letni cykl kształcenia,
• forma zaoczna,
• słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
• szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 8-lasowej szkoły podstawowej, szkoły zawodowej,
podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
,
• trzy fotografie podpisane na odwrocie,

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie szkoły.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które mają ukończone 18 lat.

Uwaga!

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zapraszamy również absolwentów szkół zawodowych, którzy mają możliwość przyjęcia od razu na semestr III , co daje 2 - letni cykl kształcenia.

 

Podejmij właściwą decyzję i wybierz naszą szkołę!


ZAPRASZAMY!

Znajdź Szkołę lub ośrodek